Onze samenwerkingen

Biologische Boerderijwinkel De Nieuwenburgt staat niet alleen in haar streven. We onderhouden talloze samenwerkingen die essentieel zijn voor ons succes. Bij De Nieuwenburgt hechten we grote waarde aan de kracht van verbinding en duurzame relaties. We zijn trots op de diverse samenwerkingen die hebben bijgedragen aan het succes en de unieke identiteit van onze biologische boerderijwinkel.

Ontdek hoe we gezamenlijk optrekken met lokale bedrijven en producenten die dezelfde waarden koesteren als wij: een toewijding aan biologische landbouw, het welzijn van dieren en het leveren van hoogwaardige en smaakvolle producten. Bij ons is samenwerking de sleutel tot een gezonde en harmonieuze levensstijl.

Bij land van ons pachten we grond waar wij de biodiversiteit stimuleren. We willen de natuur laten bloeien met kruidenrijke akkerranden en koesteren de natuurlijke rijkdom. We doen ons best om lokale soorten te beschermen en een gezonde bodem te bevorderen. Onze toewijding brengt het land tot leven, en elke dag is een nieuwe kans om de diversiteit aan planten te vergroten. Het land van land van ons wordt steeds levendiger, mede dankzij onze inspanningen.

In nauwe samenwerking met Natuurmonumenten laten we onze stieren grazen in diverse natuurgebieden om deze ontwikkeling te stimuleren. Ook zijn we actief betrokken bij pilots, waaronder het uitmijnen van gronden met vlinderbloemigen. Deze initiatieven dragen bij aan de bevordering en het behoud van biodiversiteit in de natuur.

Een van deze projecten was graan telen voor de korte keten. Hier is ons heerlijke roggebrood uit voortgekomen.

Gelderse toren is een landgoed wat natuurontwikkeling ook hoog in het vaandel heeft staan. Hiervoor mogen we ook diverse percelen beheren. Op de diverse percelen kruidenrijk grasland grazen onze prachtige jersey koeien.

De korte keten

Daarnaast zijn we verheugd over de samenwerkingen die we hebben opgebouwd met betrekking tot de afzet van onze producten in de korte keten. Hoewel onze boerderijwinkel altijd een toegankelijk verkooppunt is, kun je onze producten vaak ook vinden bij partners die dezelfde waardering voor duurzaamheid en lokale productie. Deze samenwerkingsverbanden bieden niet alleen een breder bereik voor onze producten, maar versterken ook de verbinding tussen boeren, consumenten en lokale gemeenschappen.

Lokaal burgerinitiatief in de omgeving van Brummen. Hier kunnen mensen allerlei lokale producten kopen, van ons en onze collega’s, om zo tot een compleet pakket te komen.

Landschapsnetwerk Brummen​, een verbond van inwoners uit de gemeente Brummen en omgeving, vormt de Stichting Landschapsnetwerk Brummen (LNB). Als onafhankelijk, kritisch en constructief netwerk streven wij naar het versterken van de band tussen bewoners en hun omgeving, om zo de waarde van ons landschap voor de toekomst te vergroten. Ze zetten zich in op thema’s als natuurinclusieve landbouw en klimaatverandering.

We zijn met Uit Veluwe een samenwerking aangegaan tijdens de coronatijd. Dit om de mensen te kunnen blijven bereiken tijdens de lockdown periode.

Graangeluk (Tom van Otterloo)

Onze samenwerking met Tom van Otterloo is al geruime tijd gaande. Wij voorzien hem van lokaal graan, dat hij vervolgens verwerkt in zijn heerlijke broden, mede verkrijgbaar in onze winkel. Bovendien fungeren we nu als afhaalpunt voor Tom. Ontdek meer over deze samenwerking hier. Recentelijk is Tom tevens een partnerschap aangegaan met Graangeluk.

Leuke vermeldingen

Hieronder staan nog een aantal leuke websites. Deze hebben niks met onze winkel te maken, maar is altijd leuk om eens te bekijken.

Diagonalley.nl (voor de Harry Potter fans onder ons)